Aan het laden...
Aan het laden...
Een man in een rolstoel werkt aan zijn computer met drie andere mensen

Inclusie, diversiteit en verscheidenheid

Zoals ons manifest stelt: "wij geloven in de kracht van de blauwe stroming en haar vermogen om alle talenten te inspireren, met respect voor verschillen". Voor ons is deze positionering meer dan alleen een state of mind, het is de basis voor concrete, duurzame actieplannen.

Inclusie van mensen met een handicap

VAN ONZE TEAMS ZICH OP HUN GEMAK VOELEN OM OVER HANDICAPS TE PRATEN BINNEN HET BEDRIJF.

Sinds 2021 zet de Blue Soft groep zich in voor de inclusie van mensen met een handicap door middel van een speciaal plan met:

- Vanaf 2021, het gebruik van gespecialiseerde vacaturebanken
- Het uitvoeren van een enquête in 2022 over de perceptie van handicaps binnen onze organisatie om prioritaire actiegebieden te identificeren
- De daaropvolgende organisatie van trainingssessies voor onze managers en recruteringsteams over 3 thema's: mensen met een handicap aanwerven, verwelkomen en ondersteunen
- Het opzetten van een themaweek MVO en Handicap, georganiseerd in november om samen te vallen met de Europese Week voor de werkgelegenheid van mensen met een handicap, die meer dan 100 van onze werknemers bijeenbracht voor bewustmakingssessies.
- In 2023 hebben we onze vacatures aangepast en daarin opgenomen dat al onze functies toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.
- Sinds 2024, het gebruik van jobdatings om alle talenten te promoten

We krijgen de sleutels in handen om handicaps op een eenvoudige manier aan te pakken en vooral om de juiste vragen te stellen: hoe kunnen we jouw baan aanpassen? Hoe kunnen we je helpen in jouw situatie?
Marlène TeixeiraHoofd werving Digital Factory

Voortgang activeren

Activateur de progrès is een gemeenschap die een aantal bedrijven samenbrengt die ervan overtuigd zijn dat mensen met een handicap een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de prestaties van bedrijven en de samenleving als geheel.

Als onderdeel van ons MVO-beleid maakt Blue Soft deel uit van deze gemeenschap. Voor ons is het een kwestie van campagne voeren voor de relatie tussen werk en handicap en dit idee dagelijks uitdragen door middel van kleine en grote acties.

 

Dit handvest :

- Verdedigt de overtuiging dat een handicap een factor is voor vooruitgang op de arbeidsmarkt en voor de samenleving als geheel

- Toont onze inzet voor concrete actie om de inclusie van mensen met een handicap te bevorderen

Het verplicht ons om :

- Handelen om door te gaan en verder te gaan met acties om de integratie van gehandicapten op de arbeidsmarkt te bevorderen

- Onze betrokkenheid intern demonstreren aan onze werknemers en extern aan onze klanten, onderaannemers en het algemene publiek.

Genderdiversiteit in onze beroepen

Gendergelijkheidsindex voor het jaar 2024 op basis van gegevens uit 2023 op Blue Soft.

DIT IS DE SCORE VAN ONZE GENDERGELIJKHEIDSINDEX IN 2023.

Onze werknemers hebben ons toegezegd onze gendergelijkheidindex te verbeteren als onderdeel van ons MVO-handvest, maar we zijn ons ervan bewust dat we achterlopen op het gebied van gendergelijkheid in de techindustrie. Met dit in gedachten hebben we in 2022 twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten getekend:

- De eerste is met de LDigital Foundation, die vrouwen ondersteunt en hen bewust maakt van carrières en kansen in de digitale sector. Deze overeenkomst verplicht ons om portretten van inspirerende vrouwen uit onze teams te presenteren en de stichting onder de aandacht te brengen bij vrouwen die van carrière willen veranderen.

- De tweede is met Ada Tech School, de eerste inclusieve IT-school met 70% vrouwelijke studenten. Deze overeenkomst verplicht ons mannelijke en vrouwelijke studenten te coachen bij de voorbereiding op hun sollicitatiegesprek en deel te nemen aan de training van mannelijke en vrouwelijke studenten.

Wil je meedoen met de blauwe stroming?

Ik solliciteer
Ga naar hoofdinhoud